Quy chế hoạt động

Dealplus.vn không trực tiếp bán hàng và vận chuyển hàng. Dealplus chỉ cung cấp các mã giảm giá của các trang thương mại điện tử Việt nam.

Các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá trên trang Dealplus đã được kiểm chứng thông qua đội ngũ kiểm duyệt. Và các chương trình đó đã được sự đồng ý của bên thứ 3.

Cần thêm thông tin chi tiết bạn có thể gửi email về cho Dealplus. Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: admin@dealplus.vn